Kotter is een van de eerste en meest bekende inspirator op het gebied van changemanagement. Met zijn acht stappen plan heeft hij het dynamische proces van changemanagement volgens zijn optiek inzichtelijk weten te maken.

Stap 1 : Vestig een urgentiebesef 

Door het creëren van urgentiebesef wakkert u ook de motivatie aan bij uw team om te willen veranderen. Tip: identificeer de kansen en de bedreigingen en ontwikkel scenario’s die de toekomst na de implementatie van de verandering visualiseren.

 

Stap 2: Vorm een leidende coalitie

Overtuig uw team dat de verandering noodzakelijk is. Vorm een team die de leiding krijgt over het doorvoeren van de verandering. Tips: Benoem de leiders in uw organisatie en benadruk het belang van hun inzet. Werk aan teambuilding binnen het team, zorg voor een goede mix aan teamleden, verschillende afdelingen dienen vertegenwoordigd te zijn.

Stap 3: ontwikkel uw visie

De eerste stap naar een verandering start vaak met verschillende ideeën en oplossingen. Definieer uw visie en ontwikkel een strategie die duidelijk te volgen is voor iedereen binnen uw organisatie. Tips: Bepaal de waarden die centraal staan voor de verandering. Formuleer een korte samenvatting, hoe ziet u de toekomst van uw organisatie?

Stap 4: communiceer uw visie

Bepalend voor het succes van de verandering is hoe u uw visie communiceert naar het team. Uw boodschap is één van velen, naast de dagdagelijkse berichten. Breng uw boodschap sterk, duidelijk en frequent over. Beperk het bespreken van de verandering niet in de meetings maar gebruik uw visie op elk moment die zich aandient. Op die manier blijft de boodschap top of mind bij team. Tips: Spreek zo vaak mogelijk over uw verandering. Erken de zorgen en angsten van uw teamleden en bespreek ze open en eerlijk. Pas uw visie toe waar u kan, tijdens de  meetings,trainingen en de beoordelingssystemen.

Stap 5: ruim de obstakels op

Bij het bereiken van deze stap is de verandering bekend binnen alle lagen van uw organisatie. Hopelijk is uw team overtuigd van de voordelen en profiteren ze hiervan bij de uitvoer tijdens dagdagelijkse werkzaamheden. Maar zijn er teamleden die tegenwerken of processen die in de weg liggen? Verwijder de obstakels en ondersteun uw medewerkers die moeite hebben met de verandering. Tips: neem een (interim) manager gespecialiseerd in verandermanagement aan om dit proces te leiden. Houd uw organisatiestructuur, vacatureteksten en beoordelingssystematiek aan het licht en verzeker dat deze in lijn zijn met uw visie. Beloon teamleden die de verandering teweegbrengen, help en ondersteun uw teamleden die moeite hebben met de verandering.

Stap 6 : definieer kortetermijndoelen

De beste motivator is succes. Maak uw organisatie al vroeg in het proces deelgenoot van de successen.  Zorg voor “quick wins” die zichtbaar zijn voor uw team. Hierdoor geeft u criticasters en doemdenkers minder munitie. Creëer naast de langetermijndoelen ook kortetermijndoelen. Vier het behalen van deze doelen, zo houdt u uw team gemotiveerd. Tips: Start niet met een kortetermijndoel met hoge kosten. U moet in staat zijn om elk project budgettair te verantwoorden. Onderzoek grondig de voor- en nadelen van elk doel. Als je kortetermijndoelen in het begin niet behaald worden, kan dat het volledige veranderproces beïnvloeden.

Stap 7: Consolideer en ga door

Één van de redenen dat een changeproject niet slaagt is dat er te snel geconcludeerd wordt dat het einddoel succesvol behaald is. De “quick wins” zijn uiteindelijk pas het begin. Blijf zoeken naar verbetering. Tips: analyseer de successen en verbeterpunten na elk doel dat behaald is. Definieer nieuwe mijlpalen, blijf belonen en blijf de noodzaak van de verandering communiceren in uw organisatie.

Stap 8: Leg het nieuwe systeem vast

Om ervoor te zorgen dat uw verandering blijvend is moet het een vast onderdeel worden in uw organisatie. Maak de verandering zichtbaar, dit helpt u om de verandering een vaste plek te geven in de bedrijfscultuur. Het is belangrijk dat uw managers de verandering blijven steunen. Tips: Praat zoveel mogelijk over de voortgang en vertel de succesverhalen over het veranderproces. Maak de verandering een onderdeel van het onboardingproces van nieuw personeel. Blijf openlijk de inzet van uw teamleden erkennen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de verandering.

 

Bron: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm

Bron: https://veranderingsmanagement.wordpress.com/2014/01/23/organisatieverandering-model-de-8-stappen-van-kotter/

Verbinding nodig in crisistijd?

Wilt u weten hoe Equipe u snel in verbinding kan stellen met een (interim-)manager die u in deze ingewikkelde tijd kan ondersteunen?

Neem contact op met het team

Contact pop up
reCAPTCHA