Skip to main content

Bij een organisatieverandering loopt u vaak tegen weerstand en emoties aan. Dit is heel normaal, verandering veroorzaakt bij uw medewerkers vaak het gevoel van onzekerheid, bezorgdheid en angst. Bij de invoering van een nieuw systeem of proces stelt de medewerker meestal de vraag: ‘Kan ik dat wel?’

Fasen bij een veranderingsproces

Globaal doorloopt een medewerker vier fasen. Als leidinggevende zult u kennis en inzicht moeten hebben in de fasen die de werknemer ervaart bij een veranderingsproces.

Elke fase vraagt om verschillende managementtechnieken om uw medewerkers op de juiste manier tijdens de verandering te begeleiden. Een manager dient te beschikken over de sociale vaardigheden om het vertrouwen van medewerkers te verkrijgen, weerstanden te overbruggen en mensen te enthousiasmeren om zelf eigenaar van de verandering te worden.

Fase 1: Ontkenning

De medewerker ervaart een schok en ongeloof.  ‘Waarom is de verandering nodig? Wat zijn de gevolgen voor mij van deze beslissing?’ Het gedrag dat hieruit kan voortvloeien is bijvoorbeeld niet willen praten over de verandering en het negeren van het onderwerp.

Fase 2: Weerstand

Tijdens deze fase ervaart de medewerker boosheid en weerstand. Alle energie is erop gericht om de verandering tegen te gaan. Er worden bondgenoten gezocht en de gezamenlijke vijand bent u. ‘Waarom doen ze mij dit aan?’

 Fase 3: Desoriëntatie

In de derde fase, desoriëntatie, overheerst het gevoel om de weg kwijt te zijn. ‘Hoe gaan we nu verder?’ Het vertrouwen in de toekomst ontbreekt. Medewerkers zijn onzeker en verlangen naar de oude tijd. Toch wordt er al gezocht naar nieuwe situaties. Niet van harte en men moet wennen aan de verandering. Dit is een overgangsfase tussen de oude en de nieuwe situatie.

Fase 4: Acceptatie

In de laatste fase ontstaat de aanvaarding en acceptatie, de weerstand is verdwenen en men ziet de voordelen van de verandering. De emoties zijn bedaard en het positieve gevoel overheerst.

 Het Fresh Start Effect

Volgens het Fresh Start Effect zullen mensen eerder openstaan voor veranderingen als deze een nieuw begin vertegenwoordigen. Een nieuw begin staat voor een transitie, kansen om iets te verbeteren aan onszelf en aan onze omstandigheden. Bijvoorbeeld na de zomervakantie of na nieuwjaar is de motivatie en het energielevel hoog en de instelling positief. Maak gebruik van deze positieve flow!

Afmelden Change management event

Aanmelden Change management event