Het Prosci Adkar model is een bekend framework dat als leidraad wordt gebruikt in change management trajecten. Dit model lijkt overigens ook sterk op het unfreeze, change, freeze model van Kurt Lewin. Het change management proces wordt vanuit organisatorisch oogpunt opgedeeld in 3 deelprocessen te weten “Preparing for Change”, “Managing Change” en “Reinforcing Change”.

Prosci model

Prosci heeft ook het ADKAR model ontwikkeld.  Dit model gaat dieper in op het veranderaspect op individueel niveau. Verandering vindt immers onafhankelijk van de omvang van de verandering of de grootte van de organisatie ook plaats op individueel niveau. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe u mensen op individueel niveau kunt aanzetten tot verandering. ADKAR staat voor het proces van persoonlijke veranderingsproces van awareness, desire, knowledge, ability en reinforcement.

rosci Adkar_veranderaspect individueel niveau

Verbinding nodig in crisistijd?

Wilt u weten hoe Equipe u snel in verbinding kan stellen met een (interim-)manager die u in deze ingewikkelde tijd kan ondersteunen?

Neem contact op met het team

Contact pop up
reCAPTCHA