Skip to main content

Onlangs publiceerden een team aan onderzoekers verbonden aan de Vlerick Business School een interessant boek. In dit boek wordt aangegeven dat verandering alleen succesvol kan zijn als de verschillende ‘batterijen’ in een organisatie voldoende zijn opgeladen. Deze energieën vertalen zich zoals afgebeeld hieronder in het samenkomen in een organisatie met een duidelijke strategische visie, een krachtig managementinfrastructuur, actieplanning en implementatie, een ambitieus topteam, een gezonde cultuur en een sterke band met werknemers.Equipe_model_mastersonchangemanagement

Hoe werkt het? Als al uw batterijen volledig opgeladen zijn, produceert uw organisatie voldoende energie om de verandering aan te gaan. Echter, zijn uw ‘batterijen’ leeg?  Dan staat dat uw veranderproces in de weg. U loopt vertraging op en krijgt te maken met hogere kosten dan begroot. Het project kan zelfs volledig falen.

Hoe laadt u uw batterijen op? Op de eerste plaats dient u, voordat u de verandering gaat implementeren, te onderzoeken wat de status van uw batterijen is. Weet u wie voor positieve energie zorgt binnen uw organisatie? Dit zijn de mensen die uw verandering tot een succes gaan maken. Alle batterijen staan geschakeld. Dus alle batterijen dienen opgeladen te zijn om een succesvolle verandering te realiseren.

The Batteries of Change – tips om uw organisatie “op te laden” voor een verandering

Ambitieus topteam

Let bij het samenstellen van uw team op dat u de ego’s geen ruimte geeft. Zo voorkomt u haantjesgedrag en een machtsstrijd binnen uw team. Een succesvolle verandering start met een team dat samenwerkt en hetzelfde doel voor ogen heeft. Kies voor positief ingestelde teamleden die overtuigd zijn van het doel van de verandering.

Duidelijke strategische richting

Voordat u gaat starten met uw veranderproject is het cruciaal dat u (en uw team) op de hoogte zijn van de reden van de verandering. Te snel en overhaast starten met uw project kan verwarring en onduidelijkheid veroorzaken. Zorg voor een planning en strategie die sturing biedt aan uw hele organisatie. Op deze manier passen alle projecten binnen uw organisatie in het door u gebouwde raamwerk en staan alle neuzen dezelfde kant op.

Krachtige management infrastructuur

Een krachtige managementinfrastructuur is noodzakelijk om uw organisatie op te bouwen, te runnen én om het prestatieniveau te behouden en verbeteren. Zorg ervoor dat er een brug geslagen wordt tussen uw bedrijfsstrategie en de operatie. Dit voorkomt dat uw afdelingen geïsoleerd van mekaar te werk gaan en er afzonderlijke projecten ontstaan die uiteindelijk niet hetzelfde doel (de verandering) nastreven.

Een gezonde cultuur

Verandering heeft meer kans van slagen in een open en transparante omgeving die mensen dichterbij elkaar brengt. De verandering moet leiden tot individuele en organisatorische groei. Zorg dat uw kernwaarden in uw bedrijf verankerd zijn en streef ze zelf na, geef het goede voorbeeld! Een gezonde cultuur met voldoende ruimte voor groei leidt uiteindelijk tot trotse medewerkers, die met een positieve instelling, samen als één team blijven bouwen aan de organisatie. Beloon medewerkers die een positieve bijdrage aan de verandering leveren.

Actieplannen en implementatie 

Het spreekt voor zich dat uw actieplan goed in elkaar steekt en geïmplementeerd wordt.  Zonder actie is er geen verandertraject.

Een sterke band met de medewerkers

Uw medewerkers raken niet automatisch gemotiveerd omdat de directie een verandering aandraagt. Ze moeten weten wat hun rol is in het geheel en welke invloed dit uiteindelijk heeft op henzelf. Door duidelijk en begripvol te communiceren en rekening te houden met de individuele (carrière) doelen van uw medewerkers versterkt u de band en bevordert u de positieve energie.

Bron: download de whitepaper  van Vlerick business School hier.

 

 

Afmelden Change management event

Aanmelden Change management event